rekvizĪti:

PayPal maksājumam e - pasta adrese : aldis.kevins@gmail.com0
 .